شاد سیاست سینما نمایش پروژه کمپانی

شاد: سیاست سینما نمایش پروژه کمپانی سینمای سینمایی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری قسمت آخرش خوب نبود، یک قسمت آخر دیگر بسازید! ، شهرزاد&quot، انتقاد مخاطبان سریال&quot/

از آن جا که اتفاقات قصه «شهرزاد» در قسمت آخر، باب میل بسیاری از مخاطبان نبوده، بسیاری از بازدیدکنندگان با هجوم به پیج اینستاگرام سریال، به این آخر اعتراض کرده‌ا

قسمت آخرش خوب نبود، یک قسمت آخر دیگر بسازید! ، شهرزاد&quot، انتقاد مخاطبان سریال&quot/

انتقاد مخاطبان سریال"شهرزاد" : قسمت آخرش خوب نبود، یک قسمت آخر دیگر بسازید!

عبارات مهم : سریال

از آن جا که اتفاقات قصه «شهرزاد» در قسمت آخر، باب میل بسیاری از مخاطبان نبوده، بسیاری از بازدیدکنندگان با هجوم به پیج اینستاگرام سریال، به این آخر اعتراض کرده اند.

دو پست آخر پیج اینستاگرام سریال، تا لحظه تنظیم این مطلب در عصر دوشنبه، حدود هشت هزار کامنت داشته اند و غالب آن ها به خاطر اتفاقات قسمت نهایی از دست حسن فتحی شاکی اند. جالب این جاست که بعضی آخر قصه را قبول ندارند و خواهان یک قسمت آخر تازه (!) جهت این سریال هستند! با این حال بعضی مخاطبان نیز نگاهی منطقی تر دارند و می گویند آخر قصه هر لحظه آن چیزی نیست که مخاطب دوست دارد و اصلاً در واقع مسیر قصه در این سه فصل بوده که آن ها را هر هفته منتظر نگه داشته نه انتظار جهت قسمت پایانی.

قسمت آخرش خوب نبود، یک قسمت آخر دیگر بسازید! ، شهرزاد&quot، انتقاد مخاطبان سریال&quot/

روزنامه خراسان

واژه های کلیدی: سریال | انتقاد | روزنامه | اینستاگرام | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs