شاد سیاست سینما نمایش پروژه کمپانی

شاد: سیاست سینما نمایش پروژه کمپانی سینمای سینمایی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی طلاق هایی از جنس بازگرداندن مستمری تا بایکوت سربازی!

یکی از دوستان تعریف می کرد به دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق جهت ثبت طلاقم رفتم ولی دیدم میان کسی که خطبه عقد را می خواند و یک زن جر و بحث اوج گرفته و پشت سر هم خط

طلاق هایی از جنس بازگرداندن مستمری تا بایکوت سربازی!

طلاق هایی از جنس بازگرداندن مستمری تا بایکوت سربازی!

عبارات مهم : زندگی

یکی از دوستان تعریف می کرد به دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق جهت ثبت طلاقم رفتم ولی دیدم میان کسی که خطبه عقد را می خواند و یک زن جر و بحث اوج گرفته و پشت سر هم خطبه خوان می گفت: ‘خواهرم نمیشه، این کار گناهه.

اما اصرار از زن و انکار از خطبه خوان، در نهایت با صدای بلند گفت که «من می خواهم از شوهرم طلاق بگیرم ولی توافقی؛ تا تک فرزندم که پسر هم است به سربازی نرود، حتی حضانتش را هم می گیرم و به عنوان یک زن سرپرست خانوار می توانم فرزندم را از سربازی معاف کنم.»

طلاق هایی از جنس بازگرداندن مستمری تا بایکوت سربازی!

این جملات را که شنیدم گفتم خدایا یعنی چه؟ چه اتفاقی جهت مردم افتاده که هر کاری می کنند تا فرزندانشان در رفاه باشند ولی زندگی خودشون رو به ورطه نابوی می برند، البته گفتم شاید این زن می گوید توافقی است و بعدا می توانند به زندگی ارزش برگردند؛ با خود در فکر فرو رفته بودم که زن بلند فریاد زد «حاج آقا شما ثبت طلاق منو انجام بده پولت رو بگیر!»

حاج آقا هم که این رو شنید با لحنی آرام، جهت بار هزارم گفت خواهرم این موضوعی که شما می گویید بخدا گناهه و نمیشه آدم یک کارهایی رو انجام بده فقط بخاطر اینکه فرزند اش در آرامش باشد.

یکی از دوستان تعریف می کرد به دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق جهت ثبت طلاقم رفتم ولی دیدم میان کسی که خطبه عقد را می خواند و یک زن جر و بحث اوج گرفته و پشت سر هم خط

خانم در جوابش گفت «حاج آقا بعد از 2 سال از سربازی فرزند ام دوباره با همسرم عقد می کنم.»

سرم داشت سوت می کشید چون من بخاطر پرسشها فراوانی که در زندگی داشتم آمده بودم طلاق بگیرم و این زن جهت رفاه فرزندش می خواهد زندگیش را نابود کند.

آقایی هم در این میان به زن گفت اگر 2 سال بعد از آخر سربازی فرزندت نتونستی دوباره به عقد شوهرت دربیایی چه می شود؟

طلاق هایی از جنس بازگرداندن مستمری تا بایکوت سربازی!

خانم با خشم گفت آیا نتونم ما به توافق رسیده ایم.

مرد دوباره گفت شاید در طول این دوسال همسرت زن دیگری را اختیار کرد یا بخاطر مشکلاتی که داشت دیگر تمایلی با ازدواج شما نداشت، این عنوان را می خواهید چکار کنید؟

یکی از دوستان تعریف می کرد به دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق جهت ثبت طلاقم رفتم ولی دیدم میان کسی که خطبه عقد را می خواند و یک زن جر و بحث اوج گرفته و پشت سر هم خط

همه جمله هایی را که می شنیدم و همه حرف هایی که در این دفترخانه شنیدم، به نوعی ذهنم را درگیر کردند ولی چه می توانستم بکنم.

خانم که همچنان اصرار بر ثبت طلاق داشت، به حاج آقا گفت من فردا جهت ثبت طلاق به همراه همسرم می آیم چون ما با هم توافق کرده ایم.

طلاق هایی از جنس بازگرداندن مستمری تا بایکوت سربازی!

زمانی که این زن دفترخانه را ترک کرد با خودم گفت زندگی ما به حدی رسیده که دیگر تحمل همدیگر را به خاطر پرسشها زیاد نداریم و اینها شاید از سر سیری می خواهند طلاق بگیرند خدایا به دادمان برس در چه وضعیتی از زندگی قرار داریم!

پاهایم داشت سست می شد به طوری که هرکاری کردم نتوانستم آن روز در دفترخانه بمانم به همسرم گفتم بیا برویم روز دیگر می آییم چون شنیده بودم که هنگامی که یک زوج جون به لب می شوند طلاق می گیرند نه اینکه جهت چنین موضوعاتی.

اما این تنها نمونه ای از موارد طلاق های عجیب و غریب است که این روزها در جامعه به وفور دیده می شود و نمونه دیگر آن را در شرکت تامین اجتماعی است که هنگامی که یک فرد مستمری بگیر تامین اجتماعی فوت می کند، همسرش تا زمانی که زنده است و دخترانش تا هنگامی که که مجرد یا مطلقه باشند می توانند از مستمری پدر استفاده کنند.

نمونه هایی از طلاق های صوری (توافقی) در تامین اجتماعی هم وجود دارد که هنگامی که پدر یک خانواده فوت می کند دخترش حتی هنگامی که که زندگی خوبی را دارد جهت دریافت مستمری پدرش طلاق صوری می گیرد تا بتواند از این مستمری بهره مندشود.

در نمونه ای که یکی از کارکنان شعب تامین اجتماعی تعریف می کرد خانمی جهت این عنوان به تامین اجتماعی می آید و می گوید من مطلقه هستم و می خواهم از مستمری پدرم بهره مند شوم، ولی هنگامی که میان وی و یکی از مراجعان صحبت هایی رد و بدل می شود می فهمم که وی طلاق صوری گرفته تا از مستمری پدرش استفاده کند.

این گفت و گو به حدی برایم جالب بود که با کنجکاوی تمام به حرف هایشان گوش دادم، کسی که طلاق گرفته می گوید؛ من با همسرم یک حقوق بسیار ناچیز جهت گذران زندگی مون داشتیم ولی پدرم چون بازنشسته یکی از شرکت های متعلق به وزارت نفت بود از حقوق مستمری نسبتا مناسبی برخوردار بود به همین دلیل، طلاق گرفته ام تا بتوانم از حقوق پدرم استفاده کنم چون زنان مطلقه می توانند تا زمانی که زنده هستند از این حقوق استفاده کنند.

اینها تنها نمونه هایی از طلاق هایی در واقع صوری یا به نقل از وزارت کشور ( طلاق های به مصلحت) است که جهت دریافت مستمری و یا استفاده از مزایای آن جهت زنان سرپسرت خانوار جهت معاف کردن فرزندان زنان سرپرست از سربازی و حتی استفاده از طرح های حمایتی نهادهایی مانند کمیته امداد و شرکت بهزیستی است.

به همین منظور جهت تشریح زیاد این اوضاع با چندینه تن از کارشناسان از جمله عالیه شکربیگی جامعه شناس، الهیار ملکشاهی مدیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و سیدمحمدعلی جنانی مدیرکل امور فنی مستمری های شرکت تامین اجتماعی گفت و گو شده است است که در پی آمده است.

** قانون از کجا آمده است؟

سیدمحمدعلی جنانی مدیرکل امور فنی مستمری های شرکت تامین اجتماعی راجع به طلاق های صوری می گوید: براساس بند سه ماده 48 قانون حمایت از خانواده مصوب یکم اسفند سال 1391 مصوبه مجلس شورای اسلامی فرزندان مونث (دختر) مستمری بگیران به شرط نداشتن شوهر و شغل می توانند از مزایای مستمری بازنشستگان بهره مند شوند.

وی ادامه می دهد: در ارتباط با اجرای این قانون گاها گزارش هایی مبنی بر اینکه اقدام به طلاق صوری می شود و به منظور بهره گیری «من غیر حق» از قانون یادشده به دست ما می رسد که در این خصوص استعلامی که از دفتر مقام معظم رهبری داشتیم فرمودند سوء استفاده از مقررات جایز نیست و موجب ضمان است.

جنانی تاکید می کند: طلاق های صوری به عنوان یک مساله ای است که جهت ما مسئله زیادی ایجاد کرده و می کند چون جهت بهره برداری از این قانون، به یکسری روش های غیرقانونی روی می آورند و همین امر هزینه های زیادی بر شرکت تحمیل می کند.

وی اضافه می کند: این شرکت براساس قانون یادشده وظیفه دارد که به تمام دختران مطلقه فاقد شغل مستمری بگیران و بازنشستگان تا زمانی که زنده هستند، این تسهیلات (پرداخت حقوق پدر به دختر) را ارائه دهد ولی نه اینکه دختران بخاطر بهره مندی از این حقوق به طلاق های صوری روی بیاورند تا علاوه بر آخر زندگی خودشان، هزینه هایی نیز جهت تامین اجتماعی بتراشند.

وی با بیان اینکه آماری از میزان طلاق هایی که به صورت صوری هست، وجود ندارد، اظهار می کند: نمی توان تشخیص داد که فردی (یک خانم) که جهت دریافت مستمری پدرش به شعب ما مراجعه می کند از چه طلاقی استفاده کرده هست، آیا طلاقش صوری است؟

مدیرکل امور فنی مستمری های شرکت تامین اجتماعی می گوید: بحث طلاق های صوری و از بین بردن قانون موجود آن؛ مستلزم اصلاح قانون است و باید این قانون تعدیل شود چون جهت ما ایجاد مسئله می کند.

جنانی ادامه می دهد: زیاد کردن میزان طلاق های صوری با زیاد کردن میزان پرداخت مستمری ها رابطه مستقیم دارد چون هرچه که تعداد افرادی که از طلاق های صوری استفاده کنند، زیاد شود، میزان پرداخت مستمری ها نیز زیاد کردن می یابد.

به گفته وی؛ در حال حاضر کمیته ای جهت عنوان طلاق های صوری در شرکت تامین اجتماعی تشکیل شده است است تا بتوانیم افرادی را که اقدام به طلاق صوری کرده اند شناسایی کنیم، البته در استان های متفاوت این عنوان در حال بررسی است.

براساس آمارهای شرکت تامین اجتماعی، هر سال ٢٦ هزار فوت مستمری بگیران به ثبت می رسد.

** عدم شفافیت قوانین و وجود رفتارهای چندگانه در مردم

عالیه شکربیگی به عنوان یک جامعه شناس در این باره می گوید: متاسفانه عملکرد کسانی که مسئول هستند و قوانینی که به وسیله مسئولان تدوین و تصویب می شود و در مرحله اجرا قرار می گیرد حالتی را در جامعه به وجود آمده است که مردم را وادار به چند چهرگی می کند.

وی ادامه می دهد: به عنوان مثال جهت یک دختر چه نیازی است که حقوق پدرش را بگیرد؟ این عنوان ناشی از فقر اقتصادی است که دختر مجبور می شود واکنش‌ها خلاف اخلاق را انجام دهد و جامعه نیز وادار به کارکردهای غیراخلاقی می شود و الان اوضاع جامعه ما اینگونه است.

وی تاکید می کند: متاسفانه اکنون در جامعه ما اجرای قوانین و خود قوانین براق نیست و مردم ما نیز براق عمل نمی کنند در این براق عمل نکردن یک توصیه یکسان وجود دارد؛ مسئله نگاه مادی گرایانه به مسایل است و نگاه ناشی از فقر اقتصادی هم است.

شکربیگی اضافه می کند: فقر اقتصادی مردم را مجبور می کند جهت اینکه رفاه داشته باشند وادار به یک اخلاق هایی شوند که خلاف اخلاق است اگر بخواهیم این مساله را بررسی کنیم طبیعتا درست نیست ولی نیاز مالی و اقتصادی باعث شده است که تن به این عنوان بزنند.

وی اعتقاد است: دولت باید براق سازی در تصویب قوانین داشته باشد که این حق را جهت فرزندانش تا آخرین لحظه حیات قائل باشند؛ من مخالف این چندچهرگی هستم.

این جامعه شناس می گوید: ممکن است طبق قوانین و عرف اجتماعی حق این را نداشته باشد که حقوق پدرش را داشته باشد ولی چه اتفاقی می افتد که دختر طلاق صوری بگیرد که این کار را انجام دهد بعد باید به رفاه اجتماعی مردم فکر کنیم یعنی تامین معیشت اقتصادی و رفاه اجتماعی مردم را در دستور کار قرار دهند.

وی بر این باور است که هنگامی که فقر از یک در وارد می شود ایمان از در دیگر وارد می شود، اظهار می کند: فقر ریشه بسیاری از نااخلاقی ها و رفتارهای نامطلوب اجتماعی است که در تعاملات بین فردی و اجتماعی تاثیر دارد.

شکربیگی تاکید می کند: چه اتفاقی افتاده که جامعه طلاق را چیز خوبی نمی داند، طلاق را صوری انجام می دهد و آسیب های اجتماعی به دنبال دارد و ممکن است دختر طلاق را انجام بدهد و دیگر نخواهد به زندگی خودش برگردد و یک جور سرخوردگی را به همراه دارد و در واقع زیربنای بسیاری از آسیب های اجتماعی آنها می شود بعد هنگامی که این مساله را دقت کنیم می بینیم که قطعا می تواند آسیب های اجتماعی در زمینه فردی و اجتماعی به وجود آورد.

وی ادامه می دهد: الان گونه ای از سبک زندگی در جامعه داریم که شیوه های نوین است زندگی همباشی یا ازدواج سفید است که اینها در همین هم بالینی قرار می گیرند و زن و مرد در کنار هم زندگی می کنند اینجور زندگی تفاوت می کند با آن چیزی که به صورت رسمی شکل می گیرد.

شکربیگی اعتقاد است: هنگامی که امری مانند طلاق واقع می شود یکسری شکاف ها ایجاد می کند و ممکن است اثرات بسیار منفی روی زندگی آنها داشته باشد و ممکن است شرایط خوبی در زندگی خودشان نداشته باشند و اینکه طلاق صوری می گیرند ممکن است طبق یک نقشه باشد این احتمال هم وجود دارد که دیگر برنگردد.

وی ادامه می دهد: درصدی از طلاق ها می تواند صوری باشد و اینکه درصد زیادی باشد نمی توانیم رقم مشخصی اعلام کنیم چون تحقیق انجام نداده ایم و این احتمال وجود دارد که بخشی از آن مربوط به طلاق صوری است و باید روی آن تحقیق انجام داد.

وی یک راهکار جهت این عنوان ارائه می دهد و می گوید: ما نیازمند تغییرات و تحولات زیربنایی در اجتماع و جامعه هستیم هم از طرف مسئولان و سیاستگذاران و هم از طرف مردم، مردم ما عادت کردند به علت سیاست های غلط سیاستگذاران چند صورت باشند که این مساله خیلی بدی است و باید روی مساله چندچهرگی کار کرد.

** طلاق های صوری جرم است

الهیار ملکشاهی مدیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به ایرنا می گوید: طلاق های صوری به صورت واقعی وجود دارد چون یک عده ای از این طلاق نامه صوری به دلایل متفاوت سوءاستفاده می کنند.

وی می افزاید: نمونه هایی از این طلاق های صوری، جهت استفاده از معافیت سربازی فرزندان است که متاسفانه این عنوان خیلی شایعه هست؛ البته جهت تحت پوشش قرار گرفتن نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی نیز این ترفندها استفاده می شود.

ملکشاهی یکی دیگر از موارد طلاق های صوری را که آن را خیلی خطرناک تر دانست، اینگونه آن را مطرح می کند و می گوید: ممکن است یک زن مطلقه اقداماتی انجام دهند که نامشروع هم باشد ضمن اینکه شوهر دارد این طلاق نامه را داشته باشند که یک ازدواج دیگری داشته باشد.

وی تصریح می کند: اینها از نظر قانونی کلاهبرداری محسوب می شود تا از این طریق مالی را به دست بیاورند یا کسی را مقبول کند؛ البته شاید مقدمات جعل هم داشته باشند و حتی جهت این عنوان طلاق نامه؛ مرتکب جعل شوند، از نظر قانونی همه اینها جرم است و براساس قانون مجازات هایی نیز دارند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: کسانی که از این طلاق های صوری استفاده می کنند، هم محکومیت حبس دارند و هم جزای نقدی دارند و اشکال در این سند که به این شیوه استفاده می شود خود؛ استفاده جرم است.

وی تصریح کرد: البته ممکن است در شرکت تامین اجتماعی از این سواستفاده ها وجود داشته باشد که باید ضمن بررسی نسبت به شناسایی این افراد اقدام کرد؛ چون همه اینها جرم محسوب می شود.

شاید جهت ما غیرقابل تصور باشد که یک فردی جهت اینکه بتواند از نظر اقتصادی زندگی اش را تامین کند، تن به طلاق صوری بدهد و از آن طرف زندگی اش را از دست بدهد، شاید جهت مدت کوتاهی باشد ولی بعضی جهت هر لحظه دست از زندگیشان می کشند.

اینها دردهایی از جامعه است که جهت همه قابل تحمل نیست ولی وجود دارد، به امید روزی که دیگر شاهد اینگونه آسیب ها در خانواده ها نباشیم.

واژه های کلیدی: زندگی | قانون | قانونی | استفاده | استفاده | مستمری بگیران | آسیب های اجتماعی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs